lundgrens

Skogen och virket

Produktionschef Roland Johansson och Hyvlerimästare Lars Pettersson berättar, 04:59 min

Hyvleri

Hyvlerimästare Lars Pettersson berättar, 03:04 min

Kredering (grundering)

Benny Kaiser, Stefan Hedin och Hans Bodin berättar, 04:22 min

Pastellering (ornamentering)

Hyvlerimästare Lars Pettersson berättar, 03:45 min

Slagmetall

Produktionschef Roland Johansson berättar, 03:22 min

Schabin

Benny Kaiser berättar, 02:55 min

Ytbehandling

Benny Kaiser berättar, 05:27 min

Gustafs Industrihistoria

Lennart Andersson berättar, 10:14 min

Det löntagarägda företaget

Barbro Johansson berättar om det löntagarägda företaget Förenade Guldlist som upphörde 2000 efter 115 års verksamhet, 25:40 min

Copyright © Hans E Andersson